شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
لبيک يا حسين
تشنه...
لبيک يا حسين عليه السلام
لبيک يا حسين عليه السلام
.: حسين :.
لبيک يا حسين عليه السلام - جناب همسر
بسمه تعالي / اللهمّ العنهم لعناً وبيلاً
جزتو
السلام علي الشهداء
لبيک يا حسين عليه السلام
هادي قمي
لبيک يا حسين عليه السلام
لبيک يا حسين
* هاتف *
لبيک يا حسين عليه السلام
لبيک يا حسين (ع)
خانم دلسوخته هستم فائزه خانوم....بله متاسفانه...سيستم و اکانتم هنگه
*ميثم*
لعنت به اسلام آمريکايي
لعنت به اسلام آمريکايي - *ميثم*
*ميثم*
و اگرمبارزه ما با اسلام آمريکايي و لو «هزار ماه» باشد به يک «شب قدر» فرو خواهد ريخت و حق پرستان و مستضعفان وراث زمين خواهند شد.»
لبيک يا حسين
هما بانو
لبيک يا حسن (ع)
لبيک يا حسين - دلسوخته حسين
لبيک يا حسن (ع)
لبيک يا حسين عليه السلام
لبيک يا حسن (ع)
*لـــــــــــبــــــــــــيــــــــــــک يـــــــــــا حــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــن عليه السلام *
لبيک يا حسين عليه السلام
لبيک يا حسين عليه السلام
لبيک يا حسين - علي صياد
هادي قمي
لبيک يا حسين عليه السلام.
لبيک يا حسين
لبيک يا حسين
لبيک يا حسين عليه السلام
لبيک يا حسين عليه السلام.
لبيک يا حسين عليه السلام
لبيک يا حسين
لبيک يا حسين -
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top